Tag Archives: Marmara

Marmara can çekişiyor

Görükle Escort Bayan — Marmara Denizi’ndeki işlek hayatının bittiğini meydana koyan kirliliğin eriştiği ebat suyun rengine yansıdı

Her yıl hepten kirlenen Marmara Denizi can çekişiyor Denizde gübrelenme yaşandığını vurgulayan profesyoneller kirlilik artışına ilişkili plankton patlamalarında son 15 senede tam bir patlama gerçekleştiğine uyarı çekiyor

Uzmanlar tedbir alınmadığı halde can çekişen Marmara’nın yok olma tehlikesiyle karşın karşıya meydana geldiğini söylüyor Denizde gübrelenme yaşandığını vurgulayan profesyoneller kirlenme artışına ilişkili olan plankton patlamalarında son 15 senelik dönemde öyle ki patlama yaşandığı tespitinde bulunuyor

Marmara Denizi Geçen günlerde öyle ki kırmızıya boyandı Deniz suyundaki bu değişimin besin tuzu (kirlenme) artışından kaynaklandığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Mahsulleri Fakültesi öğretim azasi Profesyonel Dr Bayram Öztürk Objektiflere yansıyan bu imaj tipik bir plankton patlamasıdır 2000 senesinde bütün yıl süresince yalnızca 2 defa plankton patlaması görülürken bu olay 2015’in 5 maaş çağında 4 defa oluştu Marmara Denizi’ndeki eko sisteminin kendini toparlaması amaçlı kritik yatırıma gereksinim var Marmara Denizi’ni abluka eden belediyelerin hemen hemen tamamına yakını atıklarını denize deşarj etmekte Bununla Beraber Tuna Nehri’nden Karadeniz’e sonrasında da İstanbul Boğazı’nda Marmara’ya dökülen kirleticilerin tesirini unutmamak gerekir Ne yazık ki yapılanlar çok eksik diyor

Su Mahsulleri Mühendisi Doç Dr Melek İşinibilir de denizdeki değişimi şu şekilde açıklıyor Marmara son 30 senedir yüklü kirlilik baskısı altında Son 3-4 senedir da bilhassa bahar aylarında Red-Tide dediğimiz plankton patlamaları görünüyor Nitelik değişimini Nisan ayından itibaren gözlemliyoruz İzmit Körfezi’nde başlayan nitelik değişimi Marmara Denizi’nin iç bölümlerine gerçek dağılıyor Deniz içerisinde natürel olarak yer alan gözle görülmeyen mikroskobik işlek türleri kirliliğe ilişkili olarak artışa geçiyor Denizdeki azot ve fosfor balansının değişimi plankton patlamalarına sokak açarak meydana bu çeşit vahim fotoğrafları çıkartıyor Misal vermemiz gerekirse bir bağlamda denizde gübrelenme yaşanıyor

DENİZANALARI ARTABİLİR

İşinibilir şu şekilde aynı ritimde devam etti Marmara’da meydana çıkan planton patlaması ve kirliliğin sebebi organik atıklar ve kanalizyon kirliliği Toksit madde kirlenmelerinden ötürü bir sonraki günlerde toplanmış balık ölümleri yaşanabilir Bununla Beraber midyeler denizdeki toksit maddeleri bünyelerinde biriktirirler Bu açıdan da tehlikeli bir vaziyet mevzubahis İstanbul enbaşta olmak üzere İzmit Bursa Balıkesir ve Trakya’daki endüstri bölgeleri Marma’yı negatif etkiliyor Tarıma ilişkili ilaçlama ve gübreleme de yağmurlarla beraber denize akarak organik kirlilik yaratıyor Bundan daha sonra denizanalarında kritik artışlar görebiliriz

DENİZDE OKSİJEN SIFIR SEVİYESİNDE

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Su ve Atıksu Komisyonu Başkanı Selahattin Beyazıt da “Marmara Denizi’nde alg (yosun) ve plakton(mikroskobik işlek türleri) üremesinde kritik artışlar meydana geldiğini gözlemliyoruz Mikroskobik işlek türleri bilhassa ateş gibi gökyüzü ve mevsim geçişlerinde çok daha çabuk üreyip nitelik değişimlerine ne sebeple oluyor Üzgünüm Marmara Denizi’nin pekçok yerinde çözülmüş oksijen oranı sıfır düzeylerine civarı gerilemiş vaziyette Bu vaziyet işlek hayatının yok olması mananını taşıyor İstanbul sularının yalnızca yüzde 40 arıtılıyor Yüzde 60’lık atıksu oranı ise Marmara ve Boğazlar’a veriliyor Arıtma tesislerinin kapasiteleri yeteri kadar değil görüşünde